องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]13
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]76
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]10
24 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]80
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]11
26 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]161
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]80
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]10
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]136
30 รายงานการติดตามประเมิืนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(2561-2564)รอบเดือน เมษายน 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]164
 
|1หน้า 2