องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.nonped.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือมาตรฐานการวางผังเมือง [ 17 มี.ค. 2564 ]161
22 คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 17 มี.ค. 2564 ]143
23 คูู่่มือมาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 17 มี.ค. 2564 ]131
24 คูู่่มือมาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง [ 17 มี.ค. 2564 ]120
25 แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 [ 13 ก.พ. 2564 ]140
26 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]127
27 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 พ.ค. 2562 ]133
28 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]122
29 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]137
30 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 [ 28 ต.ค. 2559 ]131
 
|1หน้า 2